Sferia VPN

Download and install/Instalacja programu

Troubleshouting/Znane błędy

In case of error occured please/W przypadku wystąpienia błędów przy uruchamianiu aplikacji
 1. Reinstall application
  Zainstaluj ponownie aplikację
 2. If above not wokrs:
  W przypadku problemów z instalacją należy:
  --user-- Your Windows login name/twoja nazwa użytkownika w Windows
  Warning !!! Deletion of C:\Documents and Settings\--user--\Local Settings\Apps\2.0\directory can request reinstallation of all ClickOnce applications and possibly a application data.
  Uwaga !!! Skasowanie podkatalogów katalogu C:\Documents and Settings\--user--\Local Settings\Apps\2.0\ wymusi ponowną instalację aplikacji opartych o technologię ClickOnce firmy Microsoft oraz możliwą utratę ich ustawień !!!.
 3. Use official ClickOnce support page.
  Użyj strony wsparcia technicznego dla technologii ClickOnce.

Prerequirements/Wymagania

 • Microsoft Net 2.0 - Pobierane razem z setup.exe
 • 1MB on HDD
 • Windows XP (for Cisco VPN) - Warning!! Windows Vista & 7 are not supported.
 • Contact/Kontakt

  In case of any problem please contact Jacek Rusin.